top of page

Canlı Sıva | İpek Sıva Isı Yalıtımı ve İzolasyon


Bir yapıyı, yapının içindekileri veyahut herhangi bir nesneyi, onun dışından gelebilecek olan gürültü -ses, rutubet -nem, sıcak ya da soğuktan korumak için alınan önlemlere ve yapılan işleme yalıtım ya da izolasyon denmektedir. Yalıtım /İzolasyon çift taraflı olması hasebiyle, aynı zamanda yapı ve yahut nesnenin içinden de dışarıya herhangi bir ses- ısı aktarımını önlemeyi amaçlamaktadır.

Doğru bir şekilde yapılan canlı sıva uygulamalarının maddi olarak da aile bütçesine katkı sağladığı aşikardır.

Günümüzde, artık binaların dış cephe uygulamalarında, yalıtıma konusunda biraz daha hassas davranılmasına rağmen, doğru bir canlı sıva ürünü ile uygulama yapılmadığı takdirde, tasarruf şöyle dursun, ilave maliyet çıkardığı gözlenmektedir. Hal böyle olunca da bireysel yalıtım modelleri ön plana çıkmaktadır.


Yalıtım çeşitlerini 4 ana başlık altında toplayabiliriz.

  1. Isı Yalıtımı : Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya hava akımını sınırlandırmak amacıyla yapılmaktadır. Sadece kış günlerinde yapılan tasarrufun haricinde, özellikle yazın kavurucu sıcaklarında da ortam serinliğini dışarıya aktarmamak da bir o kadar önemlidir. Nihayetinde klima çalıştırmak zorunda kalıyoruz.

  2. Su ( Nem / Rutubet) Yalıtımı : Bulunulan ortama doğrudan nüfuz eden suyun haricinde, ortam içerisinde oluşan nem/rutubet de bir o kadar sorunlu ve çözülmesi gereken bir sorundur. Dolayısıyla bu durumun da önüne geçilmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır.

  3. Ses Yalıtımı : Dış ortamdan etkileşimi asgariye indirmek. Sakin ve huzurlu bir ortam tesis etmek için yapılan uygulamalardır.

  4. Yangın Yalıtımı : Kontrol dışı, öngörülemeyen bir durum sebebiyle ortaya çıkan yanma olaylarını asgari düzeyde tutmak için yapılan bir uygulamadır. Yangının ortam içerisinde devam etmesi, yanma olayının devamlılığı sadece sıcaklık ile ilgili değil aynı zamanda ortaya çıkan zehirli gazlarla beraber felaket bir durumla karşı karşıya kalınması durumudur.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız yalıtım işlemleri, bireysel olarak maddi ve manevi sıkıntılara yol açabilecek sorunlara karşı ciddi bir önlemdir. Bu önlemler sayesinde özellikle yaşam alanlarının kalitesi yükseltilmektedir. Her bir yalıtım/izolasyon çalışması için ayrı ayrı maliyete katlanmak çok yaygın bir seçenek değildir. Kendi başına her biri için farklı ekipler, çeşitli alternatif uygulamalar ve ciddi bir bütçe gerektirmektedir.

Tüm bunları daha makul bir bütçe ile uygulama imkânı olsa, aynı zamanda bu uygulama dekoratif bir işlev olarak da ilave bir katkı sağlasa nasıl olurdu? Doğru bir uygulama ile yapıldığında duvar kaplamaları bu ihtiyaç için çok ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bunun için günümüzde Canlı Sıva uygulamaları bu soruna etkili bir çözüm olmuştur. Canlı Sıva | Dekoratif Sıva Ürünlerimiz için tıklayın..


Son Yazılar

Hepsini Gör